(0 نظر)

پیتزا صبوری

مازندران - تنکابن - میدان امام خمینی (ره)

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

10 الی 23:55
امتیاز شما به این فروشگاه

برای دادن نظر و امتیاز باید سفارش جدید انجام دهید

امتیاز مشتریان
امتیاز مشتریان از مجموع 0 نظر :
0 نظر
0 نظر
0 نظر
0 نظر
0 نظر
نظرات مشتریان