(0 نظر)

پیتزا صبوری

مازندران - تنکابن - میدان امام خمینی (ره)

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

10 الی 23:55
ساندویچ

ساندویچ سرآشپز


13,000 تومان
(بسته)

ساندویچ زبان ویژه


13,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مکزیکی


11,000 تومان
(بسته)

ساندویچ رست بیف


13,000 تومان
(بسته)

ساندویچ قارچ برگر


12,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فیله مرغ ویژه


8,000 تومان
(بسته)

ساندویچ چیز برگر


11,000 تومان
(بسته)

ساندویچ همبرگر ذغالی


10,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری


12,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون گوشت سرد


10,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون مرغ سرد


7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ هات داگ


5,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کوکتل


5,000 تومان
(بسته)

ساندویچ همبرگر مخصوص


5,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کالباس


5,000 تومان
(بسته)

ساندویچ بندری


5,000 تومان
(بسته)
پیتزا

پیتزا سرآشپز


18,000 تومان
(بسته)

پیتزا ویژه


15,000 تومان
(بسته)

پیتزا مخلوط


10,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ گوشت


19,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ مرغ


15,000 تومان
(بسته)

پیتزا پنجره ای


14,000 تومان
(بسته)

پیتزا میت لاور


18,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی


15,000 تومان
(بسته)

پیتزا رست بیف زبان


19,000 تومان
(بسته)

پیتزا رست بیف گوشت


19,000 تومان
(بسته)

پیتزا سبزیجات


11,000 تومان
(بسته)
پیش غذا

سالاد ویژه


10,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی ویژه


12,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی


5,000 تومان
(بسته)

سالاد فصل


5,000 تومان
(بسته)

سالاد کلم


4,000 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


4,000 تومان
(بسته)

دوغ


1,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده نارنجی


3,500 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سیاه


3,500 تومان
(بسته)

رانی


1,500 تومان
(بسته)

نوشابه سیاه


1,500 تومان
(بسته)

نوشابه نارنجی


1,500 تومان
(بسته)

نوشابه سبز


1,500 تومان
(بسته)