(15 نظر)

فست فود نگین تک

مازندران - بابلسر - بلوار ذوالفقاری - دانش 23 - مجتمع افشار

مدت زمان ارسال: 20 تا 30 دقیقه

9 ساعت و 44 دقیقه دیگر باز می شود
13 الی 23:55
پیک رایگان ارسال رایگان در محدوده شهری بابلسر( تا حدود4 کیلومتر) و ارسال رایگان داخل دانشگاه مازندران و خوابگاه پسران و دختران.
پرداخت آزد