(15 نظر)

فست فود نگین تک

مازندران - بابلسر - بلوار ذوالفقاری - دانش 23 - مجتمع افشار

مدت زمان ارسال: 20 تا 30 دقیقه

7 ساعت و 23 دقیقه دیگر باز می شود
13 الی 23:55
پرداخت آزد