(15 نظر)

فست فود نگین تک

مازندران - بابلسر - بلوار ذوالفقاری - دانش 23 - مجتمع افشار

مدت زمان ارسال: 20 تا 30 دقیقه

11 الی 23:55
ساندویچ

فلافل


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

همبرگر معمولی


7,600 تومان 8,000 تومان
(بسته)

زبان

150 گرم


14,250 تومان 15,000 تومان
(بسته)

دوبل برگر


15,200 تومان 16,000 تومان
(بسته)

تپل برگر

95 درصد


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

مرغ


10,450 تومان 11,000 تومان
(بسته)

چیز برگر


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

ذغالی برگر مخصوص


10,450 تومان 11,000 تومان
(بسته)

کباب لقمه


10,450 تومان 11,000 تومان
(بسته)

هات داگ مخصوص


10,450 تومان 11,000 تومان
(بسته)

کوکتل مخصوص


8,550 تومان 9,000 تومان
(بسته)

سوسیس بندری


8,550 تومان 9,000 تومان
(بسته)

شامی معمولی


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته) (تمام شد)

شامی مخصوص


6,650 تومان 7,000 تومان
(بسته) (تمام شد)

سوسیس آلمانی


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

ساندویچ پیتزا


19,000 تومان 20,000 تومان
(بسته)
ساندویچ ویژه

فلافل مخصوص با قارچ و پنیر


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

حرفه ای


28,500 تومان 30,000 تومان
(بسته)

تپل برگر با قارچ و پنیر


18,050 تومان 19,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر


15,200 تومان 16,000 تومان
(بسته)

ژامبون گوشت با قارچ و پنیر


14,250 تومان 15,000 تومان
(بسته)

ذغالی برگر با قارچ و پنیر


15,200 تومان 16,000 تومان
(بسته)

هات داگ با قارچ و پنیر


15,200 تومان 16,000 تومان
(بسته)

کوکتل با قارچ و پنیر


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

سوسیس بندری با قارچ و پنیر


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

همبرگر ویژه سرآشپز


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

حرفه ای


28,500 تومان 30,000 تومان
(بسته)
پیتزا

پیتزا قارچ و زبان


28,500 تومان 30,000 تومان
(بسته)

پیتزا مخصوص نگین تک


27,550 تومان 29,000 تومان
(بسته)

پیتزا گوشت و قارچ


23,750 تومان 25,000 تومان
(بسته)

پیتزا مخصوص


21,850 تومان 23,000 تومان
(بسته)

پیتزا مرغ و کاری


22,800 تومان 24,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی


23,750 تومان 25,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و مرغ


22,800 تومان 24,000 تومان
(بسته)

پیتزا مخلوط


20,900 تومان 22,000 تومان
(بسته)

پیتزا یونانی


20,900 تومان 22,000 تومان
(بسته)

پیتزا پپرونی


19,950 تومان 21,000 تومان
(بسته)

پیتزا سبزیجات


18,050 تومان 19,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ


15,200 تومان 16,000 تومان
(بسته)

پیتزا گوجه


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

پیتزا پنیر


11,400 تومان 12,000 تومان
(بسته)

پیتزا مینی گوشت و قارچ


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

پیتزا مینی مخصوص


12,350 تومان 13,000 تومان
(بسته)
خوراک

خوراک زبان با قارچ


23,750 تومان 25,000 تومان
(بسته)

جگر


7,600 تومان 8,000 تومان
(بسته) (تمام شد)

رویال برگر


17,100 تومان 18,000 تومان
(بسته)

خوراک هات داگ پنیری


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

خوراک کوکتل پنیری


12,350 تومان 13,000 تومان
(بسته)
پیش غذا

نون اضافه


950 تومان 1,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی ویژه نگین تک


23,750 تومان 25,000 تومان
(بسته)

چیپس و قارچ و پنیر


14,250 تومان 15,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی سرخ کرده


14,250 تومان 15,000 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


3,325 تومان 3,500 تومان
(بسته)

چیز برگر با پنیر اضافه


15,200 تومان 16,000 تومان
(بسته)
نوشیدنی

نوشابه شیشه ای کوچک سیاه


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای کوچک سبز


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای کوچک نارنجی


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

نوشابه بزرگ سبز


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه بزرگ سیاه


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه بزرگ نارنجی


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

دوغ


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

دوغ آبعلی


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


950 تومان 1,000 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

دلستر انگور


3,325 تومان 3,500 تومان
(بسته)

دیگر دلستر ها


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)