(0 نظر)

کباب شیپوری (شعبه مرکزی)

مازندران - بابلسر - خیابان شهید بهشتی

مدت زمان ارسال: 20 تا 30 دقیقه

8 الی 23:55
کباب

کوبیده گوشت

یک سیخ


17,100 تومان 18,000 تومان
(بسته)

کوبیده مرغ

یک سیخ


11,400 تومان 12,000 تومان
(بسته)

گوجه

یک سیخ


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)
پیش غذا و نوشیدنی

چلو


8,000 تومان
(بسته)

ماست


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

زیتون


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

دوغ


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

نوشابه سیاه


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

نوشابه نارنجی


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


1,425 تومان 1,500 تومان
(بسته)