(1 نظر)

رستوران پارس شاندیز

مازندران - بابلسر - خیابان پاسداران 31

مدت زمان ارسال: 20 تا 30 دقیقه

11:30 الی 23:55
کباب

چلو شیشلیک شاندیز


85,000 تومان
(بسته)

کته کباب


42,000 تومان
(بسته)

چلو کباب ترش


42,000 تومان
(بسته)

چلو کباب سلطانی


45,000 تومان
(بسته)

چلو فیله کباب مخصوص


42,000 تومان
(بسته)

چلو کباب برگ مخصوص


40,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب ترش


22,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب مخصوص


20,000 تومان
(بسته)

چلو کباب لقمه زعفرانی


22,000 تومان
(بسته)

چلو کباب کوبیده


20,000 تومان
(بسته)

چلو اکبر جوجه


20,000 تومان
(بسته)
خوراک

میرزا قاسمی


13,000 تومان
(بسته)

کشک بادمجان


13,000 تومان
(بسته)

سبزی پلو با ماهیچه


75,000 تومان
(بسته)

سبزی پلو با گردن


68,000 تومان
(بسته)

سبزی پلو با ماهی سفید


50,000 تومان
(بسته)

سبزی پلو با ماهی قزل


35,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ فسنجان


24,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ آلو


21,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ ترش


20,000 تومان
(بسته)

زرشک پلو با مرغ


14,000 تومان
(بسته)

چلو خورشت قورمه سبزی


14,000 تومان
(بسته)

چلو خورشت قیمه بادمجان


14,000 تومان
(بسته)
پیش غذا

سوپ


3,000 تومان
(بسته)

سالاد


3,000 تومان
(بسته)

زیتون


3,000 تومان
(بسته)

ماست


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه سیاه


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه نارنجی


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه سبز


2,000 تومان
(بسته)

دوغ


3,000 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


1,000 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


2,000 تومان
(بسته)