(0 نظر)

رستوران مدرس شعبه 1

مازندران - بابل - خیابان آیت اله طالقانی - جنب سپاه

مدت زمان ارسال: 20 تا 40 دقیقه

8 الی 23:55
كباب مخصوص

كوبيده مخصوص


14,000 تومان
(بسته)

خوراک کوبيده مخصوص


15,000 تومان
(بسته)

کوبيده نگين دار مخصوص


18,000 تومان
(بسته)

خوراک کوبيده نگين دار مخصوص


19,000 تومان
(بسته)

جوجه بی استخوان مخصوص


12,000 تومان
(بسته)

خوراک جوجه بی استخوان مخصوص


13,000 تومان
(بسته)
کباب

چنجه گوساله


10,000 تومان
(بسته)

خوراک چنجه گوساله


21,000 تومان
(بسته)

کباب بختياری


15,000 تومان
(بسته)

خوراک بختياری


16,000 تومان
(بسته)

خوراک وزیری


27,000 تومان
(بسته)

خوراک ميكس


16,000 تومان
(بسته)

شيشليک


49,000 تومان
(بسته)

خوراک شيشليک


50,000 تومان
(بسته)

جگر سيخی


5,500 تومان
(بسته)

جگر دنبه


4,500 تومان
(بسته)

خوش گوشت


5,000 تومان
(بسته)

دل سيخی


6,000 تومان
(بسته)

دل و قلوه سيخی


6,000 تومان
(بسته)

قلوه سيخی


6,000 تومان
(بسته)

بال سيخی


6,000 تومان
(بسته)

كتف و بال


6,000 تومان
(بسته)

كتف سيخی


6,000 تومان
(بسته)

گوجه کباب


1,500 تومان
(بسته)
صبحانه

املت پرسی


7,000 تومان
(بسته)

نيمرو پرسی


6,000 تومان
(بسته)

شامی


3,500 تومان
(بسته)

شامی پرسی


8,000 تومان
(بسته)
پیش غذا

سالاد فصل


5,000 تومان
(بسته)

سالاد ماكارونی


6,000 تومان
(بسته)

سالاد شيرازی


5,000 تومان
(بسته)

ماست ساده


1,000 تومان
(بسته)

ماست دلال زده


3,000 تومان
(بسته)

ماست موسير


1,500 تومان
(بسته)

زيتون پرورده 100 گرمی


3,000 تومان
(بسته)

ترشی کلم


2,000 تومان
(بسته)

سيب زمينی


2,000 تومان
(بسته)
نوشیدنی

نوشابه کوچک زرد


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سون آپ


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک ليموناد


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک مشکی


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی زيرو


2,500 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی فانتا


2,500 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی کوکا


2,500 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده زرد


5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سون آپ


5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده ليموناد


5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده مشکی


4,500 تومان
(بسته)

دوغ ليوانی


1,500 تومان
(بسته)

دوغ زالی كوچک


3,500 تومان
(بسته)

دوغ سنتی كوچک


1,500 تومان
(بسته)

دوغ ساده


1,500 تومان
(بسته)

دوغ خانواده


6,000 تومان
(بسته)

دوغ خانواده عاليس


6,000 تومان
(بسته)

دوغ سنتی خانواده


6,000 تومان
(بسته)

دوغ زالی خانواده


7,000 تومان
(بسته)

دلستر خانواده بهنوش


4,500 تومان
(بسته)

دلستر خانواده ايستک


4,500 تومان
(بسته)

دلستر شيشه ای


2,500 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


1,000 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


2,000 تومان
(بسته)