(0 نظر)

رستوران میرزا علی

مازندران - بابل - میدان قاضی کتی - نبش بهاران 9

مدت زمان ارسال: 30 تا 35 دقیقه

8 الی 23:55
چلو کباب

چلو کوبیده


12,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب


12,000 تومان
(بسته)

چلو بختیاری


16,000 تومان
(بسته)

چلو چنجه


17,000 تومان
(بسته)

چلو کوبیده مخصوص


14,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه مخصوص


14,000 تومان
(بسته)

چلو کوبیده نگین دار


15,000 تومان
(بسته)

چلو کوبیده نگین دار مخصوص


16,000 تومان
(بسته)
چلو خورشت

چلو قیمه


9,000 تومان
(بسته)

چلو قرمه


9,000 تومان
(بسته)

زرشک پلو با مرغ


11,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ آلو


14,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ فسنجان


15,000 تومان
(بسته)

چلو اکبر جوجه


16,000 تومان
(بسته)

چلو گوشت آلو


18,000 تومان
(بسته)

چلو گوشت فسنجان


19,000 تومان
(بسته)

سبزی پلو با گوشت


18,000 تومان
(بسته)

سبزی پلو با ماهی


20,000 تومان
(بسته)
پیش غذا

زيتون پرورده


3,000 تومان
(بسته)

سالاد فصل


5,000 تومان
(بسته)

سالاد شيرازی


5,000 تومان
(بسته)

ماست ساده


1,000 تومان
(بسته)

ماست دلال زده


3,000 تومان
(بسته)

ماست موسير


1,500 تومان
(بسته)
نوشیدنی

دوغ ساده


1,500 تومان
(بسته)

دوغ خانواده


5,500 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک زرد


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک مشکی


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سبز


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده زرد


5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده مشکی


5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سبز


5,000 تومان
(بسته)

دلستر خانواده بهنوش


4,500 تومان
(بسته)

دلستر خانواده ايستک


4,500 تومان
(بسته)

دلستر شيشه ای


2,500 تومان
(بسته)

آب معدني کوچک


1,000 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


2,000 تومان
(بسته)