(0 نظر)

رستوران آقای ماهیچه

مازندران - بابلسر - کیلومتر یک دریاکنار جنب پل عابر دوم

مدت زمان ارسال: 25 تا 35 دقیقه

11:45 الی 17 19:45 الی 23:55
توجه قیمت منو ها با احتساب ارزش افزوده می باشد.
پرداخت آزد