(0 نظر)

رستوران آقای ماهیچه

مازندران - بابلسر - کیلومتر یک دریاکنار جنب پل عابر دوم

مدت زمان ارسال: 25 تا 35 دقیقه

11:45 الی 17 19:45 الی 23:55
امتیاز شما به این فروشگاه

برای دادن نظر و امتیاز باید سفارش جدید انجام دهید

امتیاز مشتریان
امتیاز مشتریان از مجموع 0 نظر :
0 نظر
0 نظر
0 نظر
0 نظر
0 نظر
نظرات مشتریان