(0 نظر)

رستوران آقای ماهیچه

مازندران - بابلسر - کیلومتر یک دریاکنار جنب پل عابر دوم

مدت زمان ارسال: 25 تا 35 دقیقه

19:45 الی 23:55
منوی اصلی آقای ماهیچه
کباب

کته کره ته دیگی


9,810 تومان
(بسته)

سوپ روز


7,700 تومان
(بسته)
پیش غذا

میرزا قاسمی


15,400 تومان
(بسته)

سالاد فصل


11,000 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


5,450 تومان
(بسته)

سیر ترشی


6,600 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سیاه


3,850 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سبز


3,850 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی نارنجی


3,850 تومان
(بسته)

آب معدنی


1,650 تومان
(بسته)

موهیتو طبیعی


15,400 تومان
(بسته)
خوراک
پلو

چلو کره


9,900 تومان
(بسته)

کته کره ته دیگی


9,900 تومان
(بسته)

سبزی پلو


9,900 تومان
(بسته)

کته سبزی


11,000 تومان
(بسته)