(0 نظر)

کباب سرای بهار نارنج

مازندران - بابلسر - بلوار ذوالفقاری - دانش 23 - مجتمع افشار

مدت زمان ارسال: 15 تا 30 دقیقه

10 الی 23:55
کباب

چنجه


14,250 تومان 15,000 تومان
(بسته)

کوبیده


7,600 تومان 8,000 تومان
(بسته)

جوجه


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

بال و کتف


7,600 تومان 8,000 تومان
(بسته)

جگردمبه


5,700 تومان 6,000 تومان
(بسته)

جگر


5,700 تومان 6,000 تومان
(بسته)

قلوه


5,700 تومان 6,000 تومان
(بسته)

دِل


5,700 تومان 6,000 تومان
(بسته)

گوجه


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

قارچ


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)
پیش غذا و نوشیدنی

زیتون پرورده


3,325 تومان 3,500 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای نارنجی


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای سیاه


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای سبز


2,375 تومان 2,500 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی نارنجی


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سیاه


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سبز


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده نارنجی


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سیاه


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سبز


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

دوغ ابعلی گازدار


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

دوغ لیوانی


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

دوغ خانواده


5,700 تومان 6,000 تومان
(بسته)

دلستر شیشه ای


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

دلستر قوطی


3,325 تومان 3,500 تومان
(بسته)

دلستر خانواده


5,700 تومان 6,000 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


950 تومان 1,000 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)