(5 نظر)

کباب لند

مازندران - بابلسر - بلوار بهشتی - بهشتی 36

مدت زمان ارسال: 10 تا 15 دقیقه

6 ساعت و 17 دقیقه دیگر باز می شود
8 الی 23:55
پرداخت آزد