(5 نظر)

کباب لند

مازندران - بابلسر - بلوار بهشتی - بهشتی 36

مدت زمان ارسال: 10 تا 15 دقیقه

8 الی 23:55
ناهار و شام

چنجه گوسفندی


18,000 تومان
(بسته)

کوبیده


7,500 تومان
(بسته)

جوجه (رون)


9,000 تومان
(بسته)

بال و کتف


7,000 تومان
(بسته)

جگر دمبه


6,000 تومان
(بسته)

جگر


6,000 تومان
(بسته)

دـِل


6,000 تومان
(بسته)

جوجه مکزیکی


9,000 تومان
(بسته)

گوجه


2,000 تومان
(بسته)
صبحانه

املت


8,000 تومان
(بسته)

نیمرو


5,000 تومان
(بسته)
نوشیدنی

نوشابه شیشه ای نارنجی


2,500 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای سیاه


2,500 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای سبز


2,500 تومان
(بسته)

دلستر شیشه ای


3,000 تومان
(بسته)

دوغ آبعلی


3,000 تومان
(بسته)

دوغ لیوانی


2,000 تومان
(بسته)
دسر

زیتون


4,000 تومان
(بسته)

ماست محلی


3,000 تومان
(بسته)

ماست موسیر


2,000 تومان
(بسته)

ترشی


3,000 تومان
(بسته)