(3 نظر)

کباب سرای حاج حسن

مازندران - بابلسر - بلوار بسیج - نبش بسیج 9

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

3 ساعت و 34 دقیقه دیگر بسته می شود
11 الی 18 19 الی 23:57
کباب

کوبیده


7,000 تومان
0

جوجه کباب


10,000 تومان
0

جیگر


5,500 تومان
0

جیگر دمبه


5,000 تومان
0

بال زعفرانی


10,000 تومان
0

دل و قلوه


5,500 تومان
0

گوجه


2,500 تومان
0

چنجه


20,000 تومان
0

کتف و بال


9,000 تومان
0
پیش غذا و نوشیدنی

نوشابه کوچک نارنجی


2,000 تومان
0

نوشابه کوچک سیاه


2,000 تومان
0

نوشابه کوچک سبز


2,000 تومان
0

نوشابه قوطی نارنجی


3,500 تومان
0

نوشابه قوطی سیاه


3,500 تومان
0

نوشابه قوطی سبز


3,500 تومان
0

نوشابه شیشه ای نارنجی


3,000 تومان
0

نوشابه شیشه ای سیاه


3,000 تومان
0

نوشابه شیشه ای سبز


3,000 تومان
0

نوشابه بزرگ نارنجی


5,000 تومان
0

نوشابه بزرگ سیاه


5,000 تومان
0

آب معدنی کوچک


1,500 تومان
0

آب معدنی بزرگ


2,500 تومان
0

دوغ کوچک


2,500 تومان
0

دوغ بزرگ


6,000 تومان
0

دلستر شیشه ای


3,500 تومان
0

دلستر بزرگ


5,000 تومان
0

ماست محلی


2,000 تومان
0

سالاد فصل


5,000 تومان
0

زیتون


4,000 تومان
0