(3 نظر)

کباب سرای حاج حسن

مازندران - بابلسر - بلوار بسیج - نبش بسیج 9

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

11 الی 18 19 الی 23:57
کباب

کوبیده


7,000 تومان
(بسته)

جوجه کباب


10,000 تومان
(بسته)

جیگر


5,500 تومان
(بسته)

جیگر دمبه


5,000 تومان
(بسته)

بال زعفرانی


10,000 تومان
(بسته)

دل و قلوه


5,500 تومان
(بسته)

گوجه


2,500 تومان
(بسته)

چنجه


20,000 تومان
(بسته)

کتف و بال


9,000 تومان
(بسته)
پیش غذا و نوشیدنی

نوشابه کوچک نارنجی


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سیاه


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سبز


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی نارنجی


3,500 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سیاه


3,500 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سبز


3,500 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای نارنجی


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای سیاه


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای سبز


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه بزرگ نارنجی


5,000 تومان
(بسته)

نوشابه بزرگ سیاه


5,000 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


1,500 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


2,500 تومان
(بسته)

دوغ کوچک


2,500 تومان
(بسته)

دوغ بزرگ


6,000 تومان
(بسته)

دلستر شیشه ای


3,500 تومان
(بسته)

دلستر بزرگ


5,000 تومان
(بسته)

ماست محلی


2,000 تومان
(بسته)

سالاد فصل


5,000 تومان
(بسته)

زیتون


4,000 تومان
(بسته)