(1 نظر)

فست فود ایران برگر

مازندران - بابلسر - سه راه دانشگاه، نزدیک مشاوه املاک گلچوب

مدت زمان ارسال: 10 تا 20 دقیقه

10 الی 23:55
برگر

برگر مخصوص خانگی


8,000 تومان
(بسته)

چیز برگر


9,000 تومان
(بسته)

قارچ برگر


10,000 تومان
(بسته)

ایران برگر مخصوص


11,000 تومان
(بسته)

برگر شرکتی


5,000 تومان
(بسته)
ساندویچ

هات داگ


6,000 تومان
(بسته)

هات داگ (قارچ و پنیر)


8,000 تومان
(بسته)

سوسیس کوکتل


5,500 تومان
(بسته)

سوسیس بندری


5,500 تومان
(بسته)

کوکتل پنیری


6,500 تومان
(بسته)

کوکتل (قارچ و پنیر)


6,500 تومان
(بسته)

شامی


4,000 تومان
(بسته)

فلافل


3,500 تومان
(بسته)

فلافل پنیری


4,500 تومان
(بسته)

فلافل با قارچ و پنیر


5,500 تومان
(بسته)
غذا پرسی

شامی


5,500 تومان
(بسته)

بندری


6,500 تومان
(بسته)