(1 نظر)

رستوران هانی

مازندران - بابلسر - میدان بسیج - روبروی مخابرات - واحد 23

مدت زمان ارسال: 10 تا 20 دقیقه

8:30 الی 14 16 الی 23
مشخصات
  • پلاک : 23 ل 1384 ایران 82
  • حداقل و حداکثر : 500 تا 1500 تومان
  • ماشین : سورن ELX مدل 97
آدرس

میدان بسیج - روبروی مخابرات - واحد 23

ساعت کار
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
8:30 تا 14 8:30 تا 14 8:30 تا 14 8:30 تا 14 8:30 تا 14 8:30 تا 14 8:30 تا 14
16 تا 23 16 تا 23 16 تا 23:55 16 تا 23 16 تا 23 16 تا 23 16 تا 23