(1 نظر)

رستوران هانی

مازندران - بابلسر - میدان بسیج - روبروی مخابرات - واحد 23

مدت زمان ارسال: 10 تا 20 دقیقه

8:30 الی 14 16 الی 23
تستی این فروشگاه خرید نفرمایید به صورت آزمایشی ایجاد شده است
نقشه
87 تومان 100 تومان
(بسته) (تمام شد)

سوسیس


60,900 تومان 70,000 تومان
(بسته)

کباب


8,000 تومان 9,000 تومان
(بسته)