(3 نظر)

تهیه غذا دورهمی

مازندران - بابلسر - بلوار شریفی - میدان بلال

مدت زمان ارسال: 20 تا 45 دقیقه

11 الی 23:55
خورشتی

سبزی پلو با ماهی قزل


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

زرشک پلو با مرغ


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ با فسنجان


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ با آلو


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ ترش


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

چلو قیمه بادمجان


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

چلو قرمه سبزی


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

چلو اکبر جوجه


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)
کبابی

چلو جوجه کباب


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب ترش


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

چلو کباب کوبیده


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

کته کباب مخصوص دورهمی


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

چلو کباب وزیری


20,900 تومان 22,000 تومان
(بسته)

چلو کباب بختیاری


20,900 تومان 22,000 تومان
(بسته)
پیش غذا و نوشیدنی

ماست دلال زده


3,800 تومان 4,000 تومان
(بسته)

ماست موسیر


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

ماست ساده


950 تومان 1,000 تومان
(بسته)

دوغ لیوانی


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

دوغ خانواده


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

دلستر شیشه ای


3,800 تومان 4,000 تومان
(بسته)

دلستر خانواده


6,650 تومان 7,000 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


3,800 تومان 4,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سیاه


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک نارنجی


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سبز


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سیاه


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده نارنجی


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

ترشی بادمجان


3,800 تومان 4,000 تومان
(بسته)

ترشی مخلوط


3,800 تومان 4,000 تومان
(بسته)

سیر ترشی


3,800 تومان 4,000 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)