(12 نظر)

فود سفری

مازندران - بابلسر - میدان بسیج (شهربانی) - جنب مخابرات - مجتمع تجاری گل

مدت زمان ارسال: 20 تا 25 دقیقه

6 ساعت و 3 دقیقه دیگر بسته می شود
10 الی 23:55
پرداخت آزد