(9 نظر)

فست فود 30 سیب

مازندران - بابلسر - میدان شهربانی - ابتدای بلوار شریفی - روبروی سازمان تبلیغات

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

12 ساعت و 6 دقیقه دیگر باز می شود
19 الی 23:56
ساندویچ

ساندویچ بندری


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر


10,340 تومان 11,000 تومان
(بسته)

ساندویچ میکس قارچ و پنیر


7,520 تومان 8,000 تومان
(بسته)

ساندویچ همبرگر


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کوکتل


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کوکتل پنیری


8,460 تومان 9,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون گوشت


8,930 تومان 9,500 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون مرغ


8,930 تومان 9,500 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون با پنیر


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

ساندویچ سوسیس آلمانی


4,230 تومان 4,500 تومان
(بسته)

ساندویچ فلافل لبنانی


4,230 تومان 4,500 تومان
(بسته)

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر


7,520 تومان 8,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فلاسیس

فلافل + سوسیس بندری


7,520 تومان 8,000 تومان
(بسته)

ساندویچ هات داگ


10,340 تومان 11,000 تومان
(بسته)

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر


14,100 تومان 15,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فیله مرغ


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مرغ با قارچ


13,160 تومان 14,000 تومان
(بسته)

ساندویچ گوشت و مرغ


15,040 تومان 16,000 تومان
(بسته)

ساندویچ زاپاتا


16,920 تومان 18,000 تومان
(بسته)

ساندویچ پیتزا


13,500 تومان 15,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مغز


15,040 تومان 16,000 تومان
(بسته)

ساندویچ زبان


18,800 تومان 20,000 تومان
(بسته)

ساندویچ میکس مغز و زبان


20,680 تومان 22,000 تومان
(بسته)

ساندویچ قارچ و زبان


20,680 تومان 22,000 تومان
(بسته)

ساندویچ جگر گوساله


15,980 تومان 17,000 تومان
(بسته)

ساندویچ جگر مرغ


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

شامی بابلی


5,640 تومان 6,000 تومان
(بسته)
پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ مینی


16,200 تومان 18,000 تومان
(بسته)

پیتزا گوشت و قارچ متوسط


22,500 تومان 25,000 تومان
(بسته)

پیتزا مرغ و قارچ مینی


16,200 تومان 18,000 تومان
(بسته)

پیتزا مرغ و قارچ متوسط


22,500 تومان 25,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و پنیر مینی


13,500 تومان 15,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و پنیر متوسط


19,800 تومان 22,000 تومان
(بسته)

پیتزا پپرونی مینی


15,300 تومان 17,000 تومان
(بسته)

پیتزا پپرونی متوسط


21,600 تومان 24,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی مینی


15,300 تومان 17,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی متوسط


21,600 تومان 24,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و زبان مینی


29,700 تومان 33,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و زبان متوسط


40,500 تومان 45,000 تومان
(بسته)

پیتزا نان و سیر مینی


12,600 تومان 14,000 تومان
(بسته)

پیتزا نان و سیر متوسط


18,000 تومان 20,000 تومان
(بسته)
ذغالی برگر

همبرگر سالاد


14,100 تومان 15,000 تومان
(بسته)

چیز برگر


14,100 تومان 15,000 تومان
(بسته)

چیز برگر دوبل


25,380 تومان 27,000 تومان
(بسته)

قارچ برگر


14,100 تومان 15,000 تومان
(بسته)

قارچ برگر با پنیر


16,920 تومان 18,000 تومان
(بسته)

دوبل برگر


20,680 تومان 22,000 تومان
(بسته)

چیز برگر مرغ


14,100 تومان 15,000 تومان
(بسته)

چیز برگر مرغ با قارچ


16,920 تومان 18,000 تومان
(بسته)

میکس برگر


20,680 تومان 22,000 تومان
(بسته)
اسنک

اسنک مخصوص 30سیب


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)

اسنک مخصوص


5,640 تومان 6,000 تومان
(بسته)

اسنک فیله مرغ


7,520 تومان 8,000 تومان
(بسته)

اسنک گوشت


7,520 تومان 8,000 تومان
(بسته)

اسنک پپرونی


7,520 تومان 8,000 تومان
(بسته)

اسنک گوشت و قارچ با پنیر


9,400 تومان 10,000 تومان
(بسته)
پیش غذا و نوشیدنی

سیب زمینی با قارچ و پنیر


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی


7,520 تومان 8,000 تومان
(بسته)

سالاد اندونزی


3,760 تومان 4,000 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


3,290 تومان 3,500 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سیاه


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک نارنجی


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سبز


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی نارنجی


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سیاه


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سبز


3,000 تومان
(بسته)

سالاد فصل


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)