(9 نظر)

فست فود 30 سیب

مازندران - بابلسر - میدان شهربانی - ابتدای بلوار شریفی - روبروی سازمان تبلیغات

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

3 ساعت و 39 دقیقه دیگر بسته می شود
9 الی 23:56
ساندویچ

ساندویچ بندری


6,580 تومان 7,000 تومان
0

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر


11,280 تومان 12,000 تومان
0

ساندویچ میکس قارچ و پنیر


8,460 تومان 9,000 تومان
0

ساندویچ همبرگر


6,580 تومان 7,000 تومان
0

ساندویچ کوکتل


6,580 تومان 7,000 تومان
0

ساندویچ کوکتل پنیری


9,400 تومان 10,000 تومان
0

ساندویچ ژامبون گوشت


10,340 تومان 11,000 تومان
0

ساندویچ ژامبون مرغ


10,340 تومان 11,000 تومان
0

ساندویچ ژامبون با پنیر


13,160 تومان 14,000 تومان
0

ساندویچ سوسیس آلمانی


4,230 تومان 4,500 تومان
0

ساندویچ فلافل لبنانی


4,230 تومان 4,500 تومان
0

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر


8,460 تومان 9,000 تومان
0

ساندویچ فلاسیس

فلافل + سوسیس بندری


8,460 تومان 9,000 تومان
0

ساندویچ هات داگ


11,280 تومان 12,000 تومان
0

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر


15,040 تومان 16,000 تومان
0

ساندویچ فیله مرغ


12,220 تومان 13,000 تومان
0

ساندویچ مرغ با قارچ


14,100 تومان 15,000 تومان
0

ساندویچ گوشت و مرغ


15,980 تومان 17,000 تومان
0

ساندویچ زاپاتا


17,860 تومان 19,000 تومان
0

ساندویچ پیتزا


15,300 تومان 17,000 تومان
0

ساندویچ مغز


17,860 تومان 19,000 تومان
0

ساندویچ زبان


19,740 تومان 21,000 تومان
0

ساندویچ میکس مغز و زبان


20,680 تومان 22,000 تومان
0

ساندویچ قارچ و زبان


20,680 تومان 22,000 تومان
0

ساندویچ جگر گوساله


15,980 تومان 17,000 تومان
0

ساندویچ جگر مرغ


11,280 تومان 12,000 تومان
0

شامی بابلی


6,110 تومان 6,500 تومان
0
پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ مینی


17,100 تومان 19,000 تومان
0

پیتزا گوشت و قارچ متوسط


23,400 تومان 26,000 تومان
0

پیتزا مرغ و قارچ مینی


17,100 تومان 19,000 تومان
0

پیتزا مرغ و قارچ متوسط


23,400 تومان 26,000 تومان
0

پیتزا قارچ و پنیر مینی


14,400 تومان 16,000 تومان
0

پیتزا قارچ و پنیر متوسط


20,700 تومان 23,000 تومان
0

پیتزا پپرونی مینی


16,200 تومان 18,000 تومان
0

پیتزا پپرونی متوسط


22,500 تومان 25,000 تومان
0

پیتزا مکزیکی مینی


16,200 تومان 18,000 تومان
0

پیتزا مکزیکی متوسط


22,500 تومان 25,000 تومان
0

پیتزا قارچ و زبان مینی


30,600 تومان 34,000 تومان
0

پیتزا قارچ و زبان متوسط


42,300 تومان 47,000 تومان
0

پیتزا نان و سیر مینی


13,500 تومان 15,000 تومان
0

پیتزا نان و سیر متوسط


18,900 تومان 21,000 تومان
0
ذغالی برگر

همبرگر سالاد


15,040 تومان 16,000 تومان
0

چیز برگر


15,040 تومان 16,000 تومان
0

چیز برگر دوبل


27,260 تومان 29,000 تومان
0

قارچ برگر


15,040 تومان 16,000 تومان
0

قارچ برگر با پنیر


17,860 تومان 19,000 تومان
0

دوبل برگر


21,620 تومان 23,000 تومان
0

چیز برگر مرغ


15,040 تومان 16,000 تومان
0

چیز برگر مرغ با قارچ


17,860 تومان 19,000 تومان
0

میکس برگر


21,620 تومان 23,000 تومان
0
اسنک

اسنک مخصوص 30سیب


7,520 تومان 8,000 تومان
0

اسنک مخصوص


6,580 تومان 7,000 تومان
0

اسنک فیله مرغ


8,460 تومان 9,000 تومان
0

اسنک گوشت


8,460 تومان 9,000 تومان
0

اسنک پپرونی


8,460 تومان 9,000 تومان
0

اسنک گوشت و قارچ با پنیر


10,340 تومان 11,000 تومان
0
پیش غذا و نوشیدنی

سیب زمینی با قارچ و پنیر


11,280 تومان 12,000 تومان
0

سیب زمینی


7,520 تومان 8,000 تومان
0

سالاد اندونزی


4,700 تومان 5,000 تومان
0

زیتون پرورده


3,760 تومان 4,000 تومان
0

نوشابه کوچک سیاه


2,000 تومان
0

نوشابه کوچک نارنجی


2,000 تومان
0

نوشابه کوچک سبز


2,000 تومان
0

نوشابه قوطی نارنجی


3,000 تومان
0

نوشابه قوطی سیاه


3,000 تومان
0

نوشابه قوطی سبز


3,000 تومان
0

سالاد فصل


6,580 تومان 7,000 تومان
0