(9 نظر)

فست فود 30 سیب

مازندران - بابلسر - میدان شهربانی - ابتدای بلوار شریفی - روبروی سازمان تبلیغات

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

5 ساعت و 49 دقیقه دیگر باز می شود
9 الی 23:56
ساندویچ

ساندویچ بندری


7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر


13,000 تومان
(بسته)

ساندویچ میکس قارچ و پنیر


9,000 تومان
(بسته)

ساندویچ همبرگر


7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کوکتل


7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کوکتل پنیری


12,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون گوشت


12,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون مرغ


12,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون با پنیر


15,000 تومان
(بسته)

ساندویچ سوسیس آلمانی


4,500 تومان
(بسته)

ساندویچ فلافل لبنانی


4,500 تومان
(بسته)

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر


9,000 تومان
(بسته)

ساندویچ هات داگ


13,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فیله مرغ


14,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مرغ با قارچ


16,000 تومان
(بسته)

ساندویچ گوشت و مرغ


18,000 تومان
(بسته)

ساندویچ زاپاتا


20,000 تومان
(بسته)

ساندویچ پیتزا


18,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مغز


21,000 تومان
(بسته)

ساندویچ زبان


22,000 تومان
(بسته)

ساندویچ میکس مغز و زبان


22,000 تومان
(بسته)

ساندویچ قارچ و زبان


24,000 تومان
(بسته)

ساندویچ جگر گوساله


18,000 تومان
(بسته)

ساندویچ جگر مرغ


12,000 تومان
(بسته)

شامی بابلی


6,500 تومان
(بسته)
پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ مینی


20,000 تومان
(بسته)

پیتزا گوشت و قارچ متوسط


28,000 تومان
(بسته)

پیتزا مرغ و قارچ مینی


20,000 تومان
(بسته)

پیتزا مرغ و قارچ متوسط


28,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و پنیر مینی


17,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و پنیر متوسط


25,000 تومان
(بسته)

پیتزا پپرونی مینی


19,000 تومان
(بسته)

پیتزا پپرونی متوسط


27,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی مینی


19,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی متوسط


27,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و زبان مینی


34,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و زبان متوسط


47,000 تومان
(بسته)

پیتزا نان و سیر مینی


15,000 تومان
(بسته)

پیتزا نان و سیر متوسط


21,000 تومان
(بسته)
ذغالی برگر
اسنک

اسنک مخصوص 30سیب


8,000 تومان
(بسته)

اسنک مخصوص


7,000 تومان
(بسته)

اسنک فیله مرغ


9,000 تومان
(بسته)

اسنک گوشت


9,000 تومان
(بسته)

اسنک پپرونی


9,000 تومان
(بسته)

اسنک گوشت و قارچ با پنیر


11,000 تومان
(بسته)
پیش غذا و نوشیدنی

سیب زمینی با قارچ و پنیر


14,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی


10,000 تومان
(بسته)

سالاد اندونزی


5,000 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


5,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سیاه


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک نارنجی


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سبز


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی نارنجی


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سیاه


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سبز


3,000 تومان
(بسته)

سالاد فصل


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)