(9 نظر)

فست فود 30 سیب

مازندران - بابلسر - میدان شهربانی - ابتدای بلوار شریفی - روبروی سازمان تبلیغات

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

9 الی 23:56
ساندویچ

ساندویچ بندری


7,600 تومان 8,000 تومان
(بسته)

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

ساندویچ میکس قارچ و پنیر


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

ساندویچ همبرگر


7,600 تومان 8,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کوکتل


7,600 تومان 8,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کوکتل پنیری


12,350 تومان 13,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون گوشت


12,350 تومان 13,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون مرغ


12,350 تومان 13,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون با پنیر


15,200 تومان 16,000 تومان
(بسته)

ساندویچ سوسیس آلمانی


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فلافل لبنانی


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فلاسیس

فلافل + سوسیس بندری


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

ساندویچ هات داگ


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر


17,100 تومان 18,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فیله مرغ


14,250 تومان 15,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مرغ با قارچ


16,150 تومان 17,000 تومان
(بسته)

ساندویچ گوشت و مرغ


17,100 تومان 18,000 تومان
(بسته)

ساندویچ زاپاتا


19,950 تومان 21,000 تومان
(بسته)

ساندویچ پیتزا


18,050 تومان 19,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مغز


21,850 تومان 23,000 تومان
(بسته)

ساندویچ زبان


22,800 تومان 24,000 تومان
(بسته)

ساندویچ میکس مغز و زبان


22,800 تومان 24,000 تومان
(بسته)

ساندویچ قارچ و زبان


24,700 تومان 26,000 تومان
(بسته)

ساندویچ جگر گوساله


19,000 تومان 20,000 تومان
(بسته)

ساندویچ جگر مرغ


11,400 تومان 12,000 تومان
(بسته)

شامی بابلی


6,650 تومان 7,000 تومان
(بسته)
پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ مینی


19,950 تومان 21,000 تومان
(بسته)

پیتزا گوشت و قارچ متوسط


28,500 تومان 30,000 تومان
(بسته)

پیتزا مرغ و قارچ مینی


19,950 تومان 21,000 تومان
(بسته)

پیتزا مرغ و قارچ متوسط


28,500 تومان 30,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و پنیر مینی


17,100 تومان 18,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و پنیر متوسط


25,650 تومان 27,000 تومان
(بسته)

پیتزا پپرونی مینی


19,000 تومان 20,000 تومان
(بسته)

پیتزا پپرونی متوسط


27,550 تومان 29,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی مینی


19,000 تومان 20,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی متوسط


27,550 تومان 29,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و زبان مینی


33,250 تومان 35,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و زبان متوسط


46,550 تومان 49,000 تومان
(بسته)

پیتزا نان و سیر مینی


14,250 تومان 15,000 تومان
(بسته)

پیتزا نان و سیر متوسط


19,950 تومان 21,000 تومان
(بسته)
ذغالی برگر

همبرگر سالاد


16,150 تومان 17,000 تومان
(بسته)

چیز برگر


16,150 تومان 17,000 تومان
(بسته)

چیز برگر دوبل


29,450 تومان 31,000 تومان
(بسته)

قارچ برگر


16,150 تومان 17,000 تومان
(بسته)

قارچ برگر با پنیر


19,000 تومان 20,000 تومان
(بسته)

دوبل برگر


22,800 تومان 24,000 تومان
(بسته)

چیز برگر مرغ


16,150 تومان 17,000 تومان
(بسته)

چیز برگر مرغ با قارچ


19,000 تومان 20,000 تومان
(بسته)

میکس برگر


22,800 تومان 24,000 تومان
(بسته)
اسنک

اسنک مخصوص 30سیب


8,550 تومان 9,000 تومان
(بسته)

اسنک مخصوص


7,600 تومان 8,000 تومان
(بسته)

اسنک فیله مرغ


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

اسنک گوشت


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

اسنک پپرونی


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

اسنک گوشت و قارچ با پنیر


11,400 تومان 12,000 تومان
(بسته)
پیش غذا و نوشیدنی

سیب زمینی با قارچ و پنیر


13,300 تومان 14,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی


9,500 تومان 10,000 تومان
(بسته)

سالاد اندونزی


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


4,750 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سیاه


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک نارنجی


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سبز


1,900 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی نارنجی


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سیاه


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سبز


2,850 تومان 3,000 تومان
(بسته)

سالاد فصل


6,650 تومان 7,000 تومان
(بسته)