(9 نظر)

فست فود 30 سیب

مازندران - بابلسر - میدان شهربانی - ابتدای بلوار شریفی - روبروی سازمان تبلیغات

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

7 ساعت و 18 دقیقه دیگر بسته می شود
9 الی 23:56
ساندویچ

ساندویچ بندری


7,600 تومان 8,000 تومان
0

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر


13,300 تومان 14,000 تومان
0

ساندویچ میکس قارچ و پنیر


9,500 تومان 10,000 تومان
0

ساندویچ همبرگر


7,600 تومان 8,000 تومان
0

ساندویچ کوکتل


7,600 تومان 8,000 تومان
0

ساندویچ کوکتل پنیری


12,350 تومان 13,000 تومان
0

ساندویچ ژامبون گوشت


12,350 تومان 13,000 تومان
0

ساندویچ ژامبون مرغ


12,350 تومان 13,000 تومان
0

ساندویچ ژامبون با پنیر


15,200 تومان 16,000 تومان
0

ساندویچ سوسیس آلمانی


4,750 تومان 5,000 تومان
0

ساندویچ فلافل لبنانی


4,750 تومان 5,000 تومان
0

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر


9,500 تومان 10,000 تومان
0

ساندویچ فلاسیس

فلافل + سوسیس بندری


9,500 تومان 10,000 تومان
0

ساندویچ هات داگ


13,300 تومان 14,000 تومان
0

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر


17,100 تومان 18,000 تومان
0

ساندویچ فیله مرغ


14,250 تومان 15,000 تومان
0

ساندویچ مرغ با قارچ


16,150 تومان 17,000 تومان
0

ساندویچ گوشت و مرغ


17,100 تومان 18,000 تومان
0

ساندویچ زاپاتا


19,950 تومان 21,000 تومان
0

ساندویچ پیتزا


18,050 تومان 19,000 تومان
0

ساندویچ مغز


21,850 تومان 23,000 تومان
0

ساندویچ زبان


22,800 تومان 24,000 تومان
0

ساندویچ میکس مغز و زبان


22,800 تومان 24,000 تومان
0

ساندویچ قارچ و زبان


24,700 تومان 26,000 تومان
0

ساندویچ جگر گوساله


19,000 تومان 20,000 تومان
0

ساندویچ جگر مرغ


11,400 تومان 12,000 تومان
0

شامی بابلی


6,650 تومان 7,000 تومان
0
پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ مینی


19,950 تومان 21,000 تومان
0

پیتزا گوشت و قارچ متوسط


28,500 تومان 30,000 تومان
0

پیتزا مرغ و قارچ مینی


19,950 تومان 21,000 تومان
0

پیتزا مرغ و قارچ متوسط


28,500 تومان 30,000 تومان
0

پیتزا قارچ و پنیر مینی


17,100 تومان 18,000 تومان
0

پیتزا قارچ و پنیر متوسط


25,650 تومان 27,000 تومان
0

پیتزا پپرونی مینی


19,000 تومان 20,000 تومان
0

پیتزا پپرونی متوسط


27,550 تومان 29,000 تومان
0

پیتزا مکزیکی مینی


19,000 تومان 20,000 تومان
0

پیتزا مکزیکی متوسط


27,550 تومان 29,000 تومان
0

پیتزا قارچ و زبان مینی


33,250 تومان 35,000 تومان
0

پیتزا قارچ و زبان متوسط


46,550 تومان 49,000 تومان
0

پیتزا نان و سیر مینی


14,250 تومان 15,000 تومان
0

پیتزا نان و سیر متوسط


19,950 تومان 21,000 تومان
0
ذغالی برگر

همبرگر سالاد


16,150 تومان 17,000 تومان
0

چیز برگر


16,150 تومان 17,000 تومان
0

چیز برگر دوبل


29,450 تومان 31,000 تومان
0

قارچ برگر


16,150 تومان 17,000 تومان
0

قارچ برگر با پنیر


19,000 تومان 20,000 تومان
0

دوبل برگر


22,800 تومان 24,000 تومان
0

چیز برگر مرغ


16,150 تومان 17,000 تومان
0

چیز برگر مرغ با قارچ


19,000 تومان 20,000 تومان
0

میکس برگر


22,800 تومان 24,000 تومان
0
اسنک

اسنک مخصوص 30سیب


8,550 تومان 9,000 تومان
0

اسنک مخصوص


7,600 تومان 8,000 تومان
0

اسنک فیله مرغ


9,500 تومان 10,000 تومان
0

اسنک گوشت


9,500 تومان 10,000 تومان
0

اسنک پپرونی


9,500 تومان 10,000 تومان
0

اسنک گوشت و قارچ با پنیر


11,400 تومان 12,000 تومان
0
پیش غذا و نوشیدنی

سیب زمینی با قارچ و پنیر


13,300 تومان 14,000 تومان
0

سیب زمینی


9,500 تومان 10,000 تومان
0

سالاد اندونزی


4,750 تومان 5,000 تومان
0

زیتون پرورده


4,750 تومان 5,000 تومان
0

نوشابه کوچک سیاه


1,900 تومان 2,000 تومان
0

نوشابه کوچک نارنجی


1,900 تومان 2,000 تومان
0

نوشابه کوچک سبز


1,900 تومان 2,000 تومان
0

نوشابه قوطی نارنجی


2,850 تومان 3,000 تومان
0

نوشابه قوطی سیاه


2,850 تومان 3,000 تومان
0

نوشابه قوطی سبز


2,850 تومان 3,000 تومان
0

سالاد فصل


6,650 تومان 7,000 تومان
0