(9 نظر)

فست فود 30 سیب

مازندران - بابلسر - میدان شهربانی - ابتدای بلوار شریفی - روبروی سازمان تبلیغات

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

9 الی 23:56
ساندویچ

ساندویچ بندری


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

ساندویچ میکس قارچ و پنیر


8,460 تومان 9,000 تومان
(بسته)

ساندویچ همبرگر


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کوکتل


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)

ساندویچ کوکتل پنیری


9,400 تومان 10,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون گوشت


10,340 تومان 11,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون مرغ


10,340 تومان 11,000 تومان
(بسته)

ساندویچ ژامبون با پنیر


13,160 تومان 14,000 تومان
(بسته)

ساندویچ سوسیس آلمانی


4,230 تومان 4,500 تومان
(بسته)

ساندویچ فلافل لبنانی


4,230 تومان 4,500 تومان
(بسته)

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر


8,460 تومان 9,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فلاسیس

فلافل + سوسیس بندری


8,460 تومان 9,000 تومان
(بسته)

ساندویچ هات داگ


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر


15,040 تومان 16,000 تومان
(بسته)

ساندویچ فیله مرغ


12,220 تومان 13,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مرغ با قارچ


14,100 تومان 15,000 تومان
(بسته)

ساندویچ گوشت و مرغ


15,980 تومان 17,000 تومان
(بسته)

ساندویچ زاپاتا


17,860 تومان 19,000 تومان
(بسته)

ساندویچ پیتزا


15,300 تومان 17,000 تومان
(بسته)

ساندویچ مغز


17,860 تومان 19,000 تومان
(بسته)

ساندویچ زبان


19,740 تومان 21,000 تومان
(بسته)

ساندویچ میکس مغز و زبان


20,680 تومان 22,000 تومان
(بسته)

ساندویچ قارچ و زبان


20,680 تومان 22,000 تومان
(بسته)

ساندویچ جگر گوساله


15,980 تومان 17,000 تومان
(بسته)

ساندویچ جگر مرغ


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

شامی بابلی


6,110 تومان 6,500 تومان
(بسته)
پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ مینی


17,100 تومان 19,000 تومان
(بسته)

پیتزا گوشت و قارچ متوسط


23,400 تومان 26,000 تومان
(بسته)

پیتزا مرغ و قارچ مینی


17,100 تومان 19,000 تومان
(بسته)

پیتزا مرغ و قارچ متوسط


23,400 تومان 26,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و پنیر مینی


14,400 تومان 16,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و پنیر متوسط


20,700 تومان 23,000 تومان
(بسته)

پیتزا پپرونی مینی


16,200 تومان 18,000 تومان
(بسته)

پیتزا پپرونی متوسط


22,500 تومان 25,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی مینی


16,200 تومان 18,000 تومان
(بسته)

پیتزا مکزیکی متوسط


22,500 تومان 25,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و زبان مینی


30,600 تومان 34,000 تومان
(بسته)

پیتزا قارچ و زبان متوسط


42,300 تومان 47,000 تومان
(بسته)

پیتزا نان و سیر مینی


13,500 تومان 15,000 تومان
(بسته)

پیتزا نان و سیر متوسط


18,900 تومان 21,000 تومان
(بسته)
ذغالی برگر

همبرگر سالاد


15,040 تومان 16,000 تومان
(بسته)

چیز برگر


15,040 تومان 16,000 تومان
(بسته)

چیز برگر دوبل


27,260 تومان 29,000 تومان
(بسته)

قارچ برگر


15,040 تومان 16,000 تومان
(بسته)

قارچ برگر با پنیر


17,860 تومان 19,000 تومان
(بسته)

دوبل برگر


21,620 تومان 23,000 تومان
(بسته)

چیز برگر مرغ


15,040 تومان 16,000 تومان
(بسته)

چیز برگر مرغ با قارچ


17,860 تومان 19,000 تومان
(بسته)

میکس برگر


21,620 تومان 23,000 تومان
(بسته)
اسنک

اسنک مخصوص 30سیب


7,520 تومان 8,000 تومان
(بسته)

اسنک مخصوص


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)

اسنک فیله مرغ


8,460 تومان 9,000 تومان
(بسته)

اسنک گوشت


8,460 تومان 9,000 تومان
(بسته)

اسنک پپرونی


8,460 تومان 9,000 تومان
(بسته)

اسنک گوشت و قارچ با پنیر


10,340 تومان 11,000 تومان
(بسته)
پیش غذا و نوشیدنی

سیب زمینی با قارچ و پنیر


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی


7,520 تومان 8,000 تومان
(بسته)

سالاد اندونزی


4,700 تومان 5,000 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


3,760 تومان 4,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سیاه


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک نارنجی


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سبز


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی نارنجی


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سیاه


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سبز


3,000 تومان
(بسته)

سالاد فصل


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)