(1 نظر)

فلافل جنوب

مازندران - بابلسر - انتها پارک شورا

مدت زمان ارسال: 5 تا 10 دقیقه

10 الی 23:55
ساندویچ

فلافل


4,500 تومان
(بسته)

فلافل با بادمجان و سیب زمینی


5,000 تومان
(بسته)

فلافل با قارچ و پنیر


5,000 تومان
(بسته)

همبرگر


7,000 تومان
(بسته)

همبرگر ذغالی 60 درصد


8,000 تومان
(بسته)

همبرگر ذغالی 90 درصد


10,000 تومان
(بسته)

هات داگ


7,000 تومان
(بسته)

هات داگ پنیری


7,500 تومان
(بسته)

هات داگ قارچ و پنیر


8,000 تومان
(بسته)

بندری


6,000 تومان
(بسته)

بندری با قارچ و پنیر


7,000 تومان
(بسته)
خوراک

خوراک


5,000 تومان
(بسته)

سمبوسه پیتزایی


3,000 تومان
(بسته)

سمبوسه معمولی


2,500 تومان
(بسته)

هندی


6,000 تومان
(بسته)

هندی با قارچ و پنیر


7,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی


7,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی با قارچ و پنیر


5,000 تومان
(بسته)

بادمجان سرخ شده


4,500 تومان
(بسته)

بادمجان با سیب زمینی


5,000 تومان
(بسته)

کبه


2,500 تومان
(بسته)

حمیسه گوشت


8,000 تومان
(بسته)

حمیسه مرغ


7,000 تومان
(بسته)

حمیسه جگر و دل


8,000 تومان
(بسته)

مرغ


8,000 تومان
(بسته)
پیش غذا و نوشیدنی

سالاد


3,000 تومان
(بسته)

آب معدنی


1,000 تومان
(بسته)

نوشابه سیاه


1,500 تومان
(بسته)

نوشابه سبز


1,500 تومان
(بسته)

نوشابه نارنجی


1,500 تومان
(بسته)