(1 نظر)

دیزی سرای هما

مازندران - بابلسر - جاده دریاکنار جنب شهربازی آلپ

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

10:30 الی 23:55
خوراک

چلو


9,000 تومان
(بسته)

میرزا قاسمی


16,000 تومان
(بسته)

نیمرو

2 عدد تخم مرغ


7,000 تومان
(بسته)
پیش غذا

سیر ترشی


4,000 تومان
(بسته)

سالاد شیرازی


4,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سیاه


5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده نارنجی


5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده نارنجی


5,000 تومان
(بسته)

آب بزرگ


2,500 تومان
(بسته)

آب کوچک


1,500 تومان
(بسته)

زیتون


4,000 تومان
(بسته)

سیر ترشی


4,000 تومان
(بسته)

ترشی مخلوط


4,000 تومان
(بسته)

دوغ محلی پارچی


9,000 تومان
(بسته)

چای نبات


1,500 تومان
(بسته)