(0 نظر)

کشتی تفریحی دلیجان خزر

مازندران - بابلسر - ابتدای اسکله شیلات - ایستگاه گردشگری دلیجان خزر

فوری

9 ساعت و 6 دقیقه دیگر بسته می شود
9 الی 23
بهای بلیط برای افراد زیر دو سال به صورت رایگان می باشد.
پرداخت آزد