(12 نظر)

کترینگ آبیدر

مازندران - بابلسر - جنب کلانتری 12 ابتدا خیابان فلسطین

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

3 ساعت و 34 دقیقه دیگر بسته می شود
10 الی 23:55
کباب

چلو کباب کوبیده تک سیخ


12,600 تومان 14,000 تومان
0

چلو کباب کوبیده دو سیخ


18,900 تومان 21,000 تومان
0

چلو جوجه کباب موقت


11,700 تومان 13,000 تومان
0

چلو جوجه کباب مخصوص


20,700 تومان 23,000 تومان
0

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)


23,400 تومان 26,000 تومان
0

چلو جوجه کباب (ران)


14,400 تومان 16,000 تومان
0

کباب کوبیده تک سیخ (بدون برنج)

بدون برنج


8,100 تومان 9,000 تومان
(تمام شد)

جوجه کباب موقت (بدون برنج)

بدون برنج


9,000 تومان 10,000 تومان
0

جوجه کباب مخصوص (بدون برنج)

بدون برنج


18,000 تومان 20,000 تومان
0

جوجه کباب (ران) (بدون برنج)

بدون برنج


9,000 تومان 10,000 تومان
0

جوجه کباب مخصوص (ران) (بدون برنج)

بدون برنج


18,900 تومان 21,000 تومان
0
چلو خورشت

اکبر جوجه


19,800 تومان 22,000 تومان
0

چلو مرغ ترش


22,500 تومان 25,000 تومان
0

چلو مرغ آلو


19,800 تومان 22,000 تومان
0

چلو مرغ فسنجان


27,000 تومان 30,000 تومان
0

چلو خورشت قورمه


13,500 تومان 15,000 تومان
0

چلو خورشت قیمه


14,400 تومان 16,000 تومان
0
پلو

زرشک پلو با مرغ


14,400 تومان 16,000 تومان
0

کشمش پلو با مرغ


17,100 تومان 19,000 تومان
0

استانبولی

فقط برای یک شنبه ها و سه شنبه ها


10,800 تومان 12,000 تومان
0

عدس پلو

فقط چهار شنبه ها


10,800 تومان 12,000 تومان
0

ماکارونی


9,000 تومان 10,000 تومان
0
غذا دریایی

چلو ماهی برشته


31,500 تومان 35,000 تومان
0

ماهی کبابی (رژیمی)


27,000 تومان 30,000 تومان
(تمام شد)
خوراک

میرزا قاسمی


9,000 تومان 10,000 تومان
0

سوپ


2,250 تومان 2,500 تومان
0
مرغ بریان

مرغ بریان


31,500 تومان 35,000 تومان
(تمام شد)
پیش غذا و نوشیدنی

نوشابه کوچک نارنجی


1,800 تومان 2,000 تومان
0

نوشابه کوچک سیاه


1,800 تومان 2,000 تومان
0

نوشابه کوچک سبز


1,800 تومان 2,000 تومان
0

نوشابه خانواده نارنجی


4,500 تومان 5,000 تومان
0

نوشابه خانواده سیاه


4,500 تومان 5,000 تومان
0

نوشابه خانواده سبز


4,500 تومان 5,000 تومان
0

دوغ کوچک لیوانی


1,800 تومان 2,000 تومان
0

دوغ خانواده


6,300 تومان 7,000 تومان
0

دلستر خانواده


5,850 تومان 6,500 تومان
0

دلستر شیشه ای


3,150 تومان 3,500 تومان
0

ماست محلی دلال زده


3,150 تومان 3,500 تومان
0

زیتون پرورده


3,600 تومان 4,000 تومان
0

آب معدنی کوچک


1,800 تومان 2,000 تومان
0

آب معدنی بزرگ


2,700 تومان 3,000 تومان
0

ترشی


3,150 تومان 3,500 تومان
0

ماست ساده


1,350 تومان 1,500 تومان
0

برنج معطر ایرانی


5,850 تومان 6,500 تومان
0

سالاد


2,700 تومان 3,000 تومان
0

سیر ترشی


3,600 تومان 4,000 تومان
0