(15 نظر)

کترینگ آبیدر

مازندران - بابلسر - جنب کلانتری 12 ابتدا خیابان فلسطین

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

10 الی 23:55
کباب

چلو کباب کوبیده تک سیخ


14,100 تومان 15,000 تومان
(بسته)

چلو کباب کوبیده دو سیخ


20,680 تومان 22,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب موقت


13,160 تومان 14,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب مخصوص


22,560 تومان 24,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)


25,380 تومان 27,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب (ران)


15,980 تومان 17,000 تومان
(بسته)

کباب کوبیده تک سیخ (بدون برنج)

بدون برنج


9,400 تومان 10,000 تومان
(بسته) (تمام شد)

جوجه کباب موقت (بدون برنج)

بدون برنج


8,460 تومان 9,000 تومان
(بسته)

جوجه کباب مخصوص (بدون برنج)

بدون برنج


17,860 تومان 19,000 تومان
(بسته)

جوجه کباب (ران) (بدون برنج)

بدون برنج


10,340 تومان 11,000 تومان
(بسته)

جوجه کباب مخصوص (ران) (بدون برنج)

بدون برنج


20,680 تومان 22,000 تومان
(بسته)
چلو خورشت

اکبر جوجه


23,500 تومان 25,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ ترش


23,500 تومان 25,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ آلو


22,560 تومان 24,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ فسنجان


30,080 تومان 32,000 تومان
(بسته)

چلو خورشت قورمه


15,040 تومان 16,000 تومان
(بسته)

چلو خورشت قیمه


15,040 تومان 16,000 تومان
(بسته)
پلو

زرشک پلو با مرغ


16,920 تومان 18,000 تومان
(بسته)

کشمش پلو با مرغ


20,680 تومان 22,000 تومان
(بسته)

استانبولی

فقط برای یک شنبه ها و سه شنبه ها


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

عدس پلو

فقط چهار شنبه ها


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

ماکارونی


9,400 تومان 10,000 تومان
(بسته)
غذا دریایی

چلو ماهی برشته


35,720 تومان 38,000 تومان
(بسته)

ماهی کبابی (رژیمی)


35,720 تومان 38,000 تومان
(بسته)
خوراک

میرزا قاسمی


11,280 تومان 12,000 تومان
(بسته)

سوپ


2,350 تومان 2,500 تومان
(بسته)
مرغ بریان

مرغ بریان


32,900 تومان 35,000 تومان
(بسته) (تمام شد)
پیش غذا و نوشیدنی

نوشابه کوچک نارنجی


1,880 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سیاه


1,880 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سبز


1,880 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده نارنجی


4,700 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سیاه


4,700 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سبز


4,700 تومان 5,000 تومان
(بسته)

دوغ کوچک لیوانی


1,880 تومان 2,000 تومان
(بسته)

دوغ خانواده


6,580 تومان 7,000 تومان
(بسته)

دلستر خانواده


6,110 تومان 6,500 تومان
(بسته)

دلستر شیشه ای


3,290 تومان 3,500 تومان
(بسته)

ماست محلی دلال زده


3,290 تومان 3,500 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


3,760 تومان 4,000 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


1,880 تومان 2,000 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


2,820 تومان 3,000 تومان
(بسته)

ترشی


3,290 تومان 3,500 تومان
(بسته)

ماست ساده


1,410 تومان 1,500 تومان
(بسته)

برنج معطر ایرانی


6,110 تومان 6,500 تومان
(بسته)

سالاد


2,820 تومان 3,000 تومان
(بسته)

سیر ترشی


3,760 تومان 4,000 تومان
(بسته)