(12 نظر)

کترینگ آبیدر

مازندران - بابلسر - جنب کلانتری 12 ابتدا خیابان فلسطین

مدت زمان ارسال: 15 تا 20 دقیقه

1 ساعت و 43 دقیقه دیگر باز می شود
10 الی 23:55
کباب

چلو کباب کوبیده تک سیخ


13,500 تومان 15,000 تومان
(بسته)

چلو کباب کوبیده دو سیخ


19,800 تومان 22,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب موقت


12,600 تومان 14,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب مخصوص


21,600 تومان 24,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)


24,300 تومان 27,000 تومان
(بسته)

چلو جوجه کباب (ران)


15,300 تومان 17,000 تومان
(بسته)

کباب کوبیده تک سیخ (بدون برنج)

بدون برنج


9,000 تومان 10,000 تومان
(بسته) (تمام شد)

جوجه کباب موقت (بدون برنج)

بدون برنج


8,100 تومان 9,000 تومان
(بسته)

جوجه کباب مخصوص (بدون برنج)

بدون برنج


17,100 تومان 19,000 تومان
(بسته)

جوجه کباب (ران) (بدون برنج)

بدون برنج


9,900 تومان 11,000 تومان
(بسته)

جوجه کباب مخصوص (ران) (بدون برنج)

بدون برنج


19,800 تومان 22,000 تومان
(بسته)
چلو خورشت

اکبر جوجه


22,500 تومان 25,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ ترش


22,500 تومان 25,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ آلو


21,600 تومان 24,000 تومان
(بسته)

چلو مرغ فسنجان


28,800 تومان 32,000 تومان
(بسته)

چلو خورشت قورمه


14,400 تومان 16,000 تومان
(بسته)

چلو خورشت قیمه


14,400 تومان 16,000 تومان
(بسته)
پلو

زرشک پلو با مرغ


16,200 تومان 18,000 تومان
(بسته)

کشمش پلو با مرغ


19,800 تومان 22,000 تومان
(بسته)

استانبولی

فقط برای یک شنبه ها و سه شنبه ها


10,800 تومان 12,000 تومان
(بسته)

عدس پلو

فقط چهار شنبه ها


10,800 تومان 12,000 تومان
(بسته)

ماکارونی


9,000 تومان 10,000 تومان
(بسته)
غذا دریایی

چلو ماهی برشته


34,200 تومان 38,000 تومان
(بسته)

ماهی کبابی (رژیمی)


34,200 تومان 38,000 تومان
(بسته)
خوراک

میرزا قاسمی


10,800 تومان 12,000 تومان
(بسته)

سوپ


2,250 تومان 2,500 تومان
(بسته)
مرغ بریان

مرغ بریان


31,500 تومان 35,000 تومان
(بسته) (تمام شد)
پیش غذا و نوشیدنی

نوشابه کوچک نارنجی


1,800 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سیاه


1,800 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه کوچک سبز


1,800 تومان 2,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده نارنجی


4,500 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سیاه


4,500 تومان 5,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سبز


4,500 تومان 5,000 تومان
(بسته)

دوغ کوچک لیوانی


1,800 تومان 2,000 تومان
(بسته)

دوغ خانواده


6,300 تومان 7,000 تومان
(بسته)

دلستر خانواده


5,850 تومان 6,500 تومان
(بسته)

دلستر شیشه ای


3,150 تومان 3,500 تومان
(بسته)

ماست محلی دلال زده


3,150 تومان 3,500 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


3,600 تومان 4,000 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


1,800 تومان 2,000 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


2,700 تومان 3,000 تومان
(بسته)

ترشی


3,150 تومان 3,500 تومان
(بسته)

ماست ساده


1,350 تومان 1,500 تومان
(بسته)

برنج معطر ایرانی


5,850 تومان 6,500 تومان
(بسته)

سالاد


2,700 تومان 3,000 تومان
(بسته)

سیر ترشی


3,600 تومان 4,000 تومان
(بسته)