(0 نظر)

رستوران مدرس در بابل شعبه 2

مازندران - بابل - چهار راه شهربانی - کبابسرای مدرس

فوری

مشخصات
  • نوع : رستوران، کبابی، خانگی و تهیه غذا
  • انواع خوراکی : ساندویچ، برگر، کباب، آش، پیش غذا، نوشیدنی
  • سطح اقتصادی : پایین
  • مدت زمان ارسال : در حال حاضر ارسال نخواهد شد . جهت ارسال لطفا از شعبه 1 مدرس سفارش ارسال گردد
  • حداقل سفارش : 0 تومان
  • هزینه ارسال محدوده تحت پوشش : در حال حاضر ارسال نخواهد شد . جهت ارسال لطفا از شعبه 1 مدرس سفارش ارسال گردد
آدرس

چهار راه شهربانی - کبابسرای مدرس