(0 نظر)

رستوران میرزا علی

مازندران - بابل - میدان قاضی کتی - نبش بهاران 9

مدت زمان ارسال: 30 تا 35 دقیقه

8 الی 23:55
امتیاز شما به این فروشگاه

برای دادن نظر و امتیاز باید سفارش جدید انجام دهید

امتیاز مشتریان
امتیاز مشتریان از مجموع 0 نظر :
0 نظر
0 نظر
0 نظر
0 نظر
0 نظر
نظرات مشتریان