(0 نظر)

رستوران قصر آریا

مازندران - بابل - میدان قاضی کتی - جنب ایران خودرو موسوی

مدت زمان ارسال: 40 تا 45 دقیقه

11 الی 23:55
پلوها
کباب

کوبیده

1 سیخ


6,000 تومان
(بسته)

جوجه کباب زعفرانی

1 سیخ


7,000 تومان
(بسته)

چنجه گوساله

1 سیخ


7,000 تومان
(بسته)
پیش غذا

سالاد فصل


4,000 تومان
(بسته)

سبزی خوردن


2,000 تومان
(بسته)

زیتون پرورده


3,000 تومان
(بسته)

زیتون شور


3,000 تومان
(بسته)

ماست محلی


2,500 تومان
(بسته)

ترشی سیر


3,000 تومان
(بسته)

سیب زمینی سرخ کرده


4,000 تومان
(بسته)

نازخاتون


3,000 تومان
(بسته)

ماست و خیار


3,000 تومان
(بسته)
نوشیدنی

نوشابه قوطی زرد


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی مشکی


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه قوطی سبز


3,000 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای زرد


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای مشکی


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه شیشه ای سبز


2,000 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده زرد


4,500 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده مشکی


4,500 تومان
(بسته)

نوشابه خانواده سبز


4,500 تومان
(بسته)

دوغ لیوانی


1,500 تومان
(بسته)

دوغ محلی خانواده


5,000 تومان
(بسته)

دوغ خانواده


5,000 تومان
(بسته)

دلستر خانواده انگور


5,000 تومان
(بسته)

دلستر خانواده


4,000 تومان
(بسته)

آب معدنی کوچک


1,000 تومان
(بسته)

آب معدنی بزرگ


2,000 تومان
(بسته)